Książka teledresowa Mapa serwisu ?? Pliki do pobrania Kontakt ? Powrót Strona główna
Aktualności

| 24 wrzesień 2012
II Kongres Służby BHP
W trakcie II Kongresu Służb BHP, który odbył się w dniach 21-22.09.2012 roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy OSPSBHP i PZPiDŚOI.
W wyżej wymienionym dokumencie zawarty został zakres współpracy obejmujący:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) podejmowanie wspólnych działań w celu podnoszenia poziomu wiedzy członków OSOSBHP w zakresie prawidłowego stosowania ŚOI, a członków PZPiDŚOI w zakresie doświadczeń i oczekiwań osób stosujących ŚOI,

3) wzajemne przekazywanie wniosków dotyczących konieczności podjęcia prac legislacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jak również opinii o nowych rozwiązaniach prawno - organizacyjnych

4) wzajemne przekazywanie informacji dotyczących najnowszych osiągnięć nauki jak również najnowszych trendów tzw. dobrych praktyk w dziedzinie BHP w tym stosowania ŚOI,

5) wymiana informacji na temat istniejących zagrożeń i uciążliwości w środowisku pracy oraz metod ich zapobiegania i ograniczania,

6) umieszczeni na stronie internetowej bezpośredniego przekierowania tzw. linku do strony internetowej drugiej Strony Porozumienia

7) podejmowanie innych przedsięwzięć na podstawie bieżących ustaleń pomiędzy Stronami Porozumienia.

Mamy nadzieję, że realizacja powyższego zakresu współpracy pozwoli na pogłębienie kontaktów między producentami, dystrybutorami ŚOI a służbami odpowiedzialnymi za BHP w zakładach pracy.