Książka teledresowa Mapa serwisu ?? Pliki do pobrania Kontakt ? Powrót Strona główna
Aktualności
| 23 lipiec 2007
Rejestracja Zrzeszenia
W dniu 23.07.2007 zostało zarejestrowane Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej.
Rejestracja została dokonana w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zrzeszenie otrzymało następujacy numer KRS: 0000283722

W skład Zarządu wpisani zostali:

Adam Jabłoński - Prezes Zrzeszenia

Jerzy Kamiński - Wiceprezes Zrzeszenia

Roman Jaworski - Członek Zarządu

Zbigniew Mazur - Członek Zarządu

Ryszard Szefler - Członek Zarządu


W skład komisji rewizyjnej zostali wpisani:

Włodzimierz Piłaciński - Przewodniczący Komsji

Fabian Biel - Członek Komisji

Jolanta Fedorowicz - Członek Komsji