Książka teledresowa Mapa serwisu ?? Pliki do pobrania Kontakt ? Powrót Strona główna
Aktualności
| 20 październik 2012
Walne Zebrania Członków Polskiego Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej
Dnia 28.11.2012 roku odbędzie się Walne Zebranie członków PZPiDŚOI.
Zebranie rozpocznie się o godzinie 12:00 w pierwszym i ewentualnie o godzinie 12:15 w II terminie w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 48.

W trakcie zebrania przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Zrzeszenia w roku 2012 oraz omówione zostaną plany na rok 2013.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w Walnym Zebraniu.

Adam Jabłoński
Prezes Zarządu