Książka teledresowa Mapa serwisu ?? Pliki do pobrania Kontakt ? Powrót Strona główna
Aktualności
| 25 listopad 2008
Walne Zebrania PZPiDŚOI
Dnia 24.11.2008 w Zakładzie Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej.
Na początku spotkania został zatwierdzony protokół z poprzedniego Zebrania. Zarząd przedstawił także sprawozdanie z działalności Zrzeszenia za okres od grudnia 2007 do końca października 2008. Obydwa dokumenty zostały przyjęte przez aklamację.

W trakcie spotkania głos zabierali między innymi zaproszeni goście tj. pani dr inż. Katarzyna Majchrzycka i Dyrektor generalny PIOT pan Jerzy Garczyński.

Najważniejszymi postanowieniami Walnego Zebrania stały się dwie uchwały, w których zebrani przegłosowali przystąpienie Zrzeszenia do dwóch organizacji tj. PIOT i ESF.