Książka teledresowa Mapa serwisu ?? Pliki do pobrania Kontakt ? Powrót Strona główna
Aktualności
| 26 listopad 2010
Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną
Dnia 25.11.2010 roku w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej.
Plan zebrania obejmował między innymi takie punkty jak:

- przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania PZPiDŚOI z 17.111.2009 roku
- przyjęcie sprawozdania z działaności żrzeszenie w okresie 1.112009 - 31.10.2010.
- przyjęcie informacji o finansach Zrzeszenia
- przedstawienie możliwości współpracy z PKN
- przedstawienie problemów wynikajaćych z nowej Ustawy o Zamówieniech Publicznych

Jednak najważnieszym punktem programu były wybory nowych władz Zrzeszenia w związaku z kończącą się kadencją Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na lata 2007-2010.

Uchwałami  Walnego Zebrania  członków Polskiego Zrzesznia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej członkami Zarządu na lata 2011-2014 zostali:

Adam Jabłoński
Jerzy Kamiński 
Ryszard Szefler
Zbigniew Mazur
Andrzej Tabaczyński

a Komisji Rewizyjnej:

Włodzimierz Piłaciński
Tomasz Nogowski
Jan Strychalski